Бюлетин „Противодействие на враждебни послания в интернет”

Бюлетин „Противодействие на враждебни послания в интернет”

С напредването на дейностите по проекта „Устойчива младеж срещу крайнодесни екстремистки послания онлайн” и онлайн кампанията към него „Намери друг начин” някои от основните резултати до този момент бяха обобщени в месечен информационен бюлетин.

Бюлетин 1/ февруари 2021 г.

Първото издание представя актуалните проучвания, публикации и ресурси, изготвени по темата за противодействието на враждебни послания в интернет. Основните акценти са поставени върху проучването на Центъра за изследване на демокрацията как крайнодесните послания се възприемат от младежите в България, както и на експертното мнение по тези въпроси на Джонатан Ръсел от Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията на ЕС (Radicalisation Awareness Network).

Пълен текст (Adobe PDF, 3.06 MB)

Бюлетин 2/ март 2021 г.

Второто издание на месечния бюлетин „Противодействие на враждебни послания в интернет“ беше разпространено в края на март. Новият брой поставя акцент върху наръчник за учители, разработен от екипа на Центъра за безопасен интернет и съдържащ примерни интерактивни уроци за развиване на толерантност и критично мислене у учениците на възраст 14-19 г. Бюлетинът също представя експертното мнение на социалния педагог Станислав Додов по темата за уязвимостите и устойчивостта на младежите в България към крайнодесни послания.

Пълен текст (Adobe PDF, 5.35 MB)

Бюлетин 3/ юни 2021 г.

Третото издание на месечния бюлетин „Противодействие на враждебни послания в интернет“ беше разпространено в края на юни. Новият брой поставя акцент върху видео материалите, разработени в рамките на кампанията „Намери друг начин“, и публикация, в която са представени най-важните заключения от кампанията и препоръки за приемане на политики за противодействие на радикализацията чрез стратегическа комуникация. Бюлетинът също представя и резлултатите от оценката за кампанията и събитията, проведени през април и май 2021 г.

Пълен текст (Adobe PDF, 4.41 MB)